Slimáčik Slávko pátra po šťastí 

PREVENCIA NAUČENEJ BEZMOCNOSTI 

Cieľom knižky je podporiť rozvoj duševnej pohody u detí tak aby sa vedeli optimisticky pozerať na udalosti, ktoré ich v živote postretnú. Naučený optimizmus je prirodzenou ochranou proti vzniku syndrómu naučenej bezmocnosti, ktorá vedie v mnohých prípadoch až k depresií.

Podporou psychickej odolnosť Vašich detí im pomáhate budovať lepší sebaobraz, rozvíjate ich sebapoznanie, zvyšujete ich vnútornú motiváciu prekonávať prekážky a dáte im tak základ k prežívaniu životnej spokojnosti.

Chcete pre svoje dieťa to najlepšie, no život je plný rôznych udalostí pred, ktorými ho žiaľ nie je možné uchrániť. Preto je dôležité "vyzbrojiť" ho psychickou odolnosťou, ktorá mu pomôže vyrovnať sa s prekážkami, čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Knižka prezentuje prvky duševnej pohody a životného optimizmu tak aby Vás a Vaše dieťatko inšpirovala hľadať krásu, lásku a príležitosť ako v sebe tak i všade navôkol. 

Príbehy i námety v knižke sú tvorené v nadväznosti na výskumné eseje so žiakmi prvého ročníka. Pri tvorbe výskumných esejí sme vychádzali z teórie pozitívnej psychológie podľa Martina Seligmana. Využili sme jeho prvky duševnej pohody i test vysvetľovacieho/atribučného štýlu.  Máte záujem o ukážku z knihy

Zadajte svoj mail a ja Vám rada pošlem ZDARMA  prvú kapitolu!