Knihy

Publikácia vychádza v rámci vedeckého projektu VEGA 1/0191/19 "Životné štýly a stratégie v kohortách slovenských adolescentov" riešeného na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte.