Rozprávková knižka určená deti od 3 do 7 rokov. Okrem príbehov, ktoré obsahujú ekologické i morálne posolstvá obsahuje aj edukačné aktivity

Syndróm naučenej bezmocnosti na základných školách

predpokladaný termín vydania: jún 2022
predpokladaný termín vydania: jún 2022

Odborná publikácia určená najmä pre učiteľov a budúcich učiteľov. Knižka bude vydaná v súvislosti s grantovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Rozprávková knižka, ktorá pomocou príbehov predstavuje prvky duševnej pohody i optimizmu. Je určená na spoločné čítanie detí a rodičov.