(Ne)spokojený hlemýžď Slávek

Pripravujeme český preklad knižky, ktorá pomáha pri budovaní duševnej pohody a psychickej odolnosti detí. 


Rozprávková knižka, ktorá pomocou príbehov predstavuje prvky duševnej pohody i optimizmu. Je určená na spoločné čítanie detí a rodičov a odporúčana detskými psychológmi i pedagógmi. 


Syndróm naučenej bezmocnosti na základných školách

Publikácia vychádza v rámci vedeckého projektu VEGA 1/0191/19 "Životné štýly a stratégie v kohortách slovenských adolescentov" riešeného na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte.


Rozprávková knižka určená deti od 3 do 7 rokov. Okrem príbehov, ktoré obsahujú ekologické i morálne posolstvá obsahuje aj edukačné aktivity. VYPREDANÁ