Linda Liliková

"Každý z nás, dieťa i dospelý, potrebuje denne svoju dávku uznania a lásky."

Kto som? 

Volám sa Linda a od malička som sa túžila stať učiteľkou. Tak ako každý, stretla som v živote mnoho učiteľov. Pri každej zlej skúsenosti som si opakovala, že až budem učiteľka, toto "moje" deti nezažijú, od tohto ich ochránim.... Pri skvelých učiteľoch som dúfala, že raz budem môcť prispieť k šťastiu detí tak ako prispeli oni k tomu môjmu.

Teraz som mamička dvoch detí, manželka i učiteľka. Od roku 2016 sa aktívne venujem problematike Syndrómu naučenej bezmocnosti. Téme, ktorej sa u nás venuje primálo pozornosti, napriek tomu, že sa týka nás všetkých. 

Ja a syndróm naučenej bezmocnosti 

O naučenej bezmocnosti som prvý krát počula na jednej z prednášok počas môjho vysokoškolského štúdia. Téma ma natoľko oslovila, že som si ju zvolila za tému diplomovej práce. Spoločne s doc. Evou Poliakovou sme vytvorili výskumnú esej, v ktorej sme zisťovali či nájdeme u žiakov štvrtého ročníka faktory, ktoré považujeme za rizikové pri vzniku naučenej bezmocnosti. Za prácu sme získali cenu dekanky.

Potvrdilo sa nám, že už žiaci, končiaci prvý stupeň základnej školy majú tendenciu byť ohrozený vznikom tohto syndrómu, a preto som sa rozhodla venovať sa tejto téme naďalej aj po skončení vysokej školy.

V roku 2017 som mala prednášku v Metodicko-pedagogickom centre, kde som sa snažila tento problém predstaviť aj iným učiteľom.

V roku 2019 sme začali spoločne s doc. Poliakovou pracovať na odbornej publikácií, ktorej cieľom je komplexne poukázať na problematiku syndrómu naučenej bezmocnosti v školskom prostredí. Publikácia je primárne určená pre študentov, ktorí sa pripravujú na prácu učiteľa i pedagógov. Vznikol ďalší výskum. Tentokrát sme sa však zamerali na prvý ročník základných škôl. Zisťovali sme ako vplýva nástup do školského prostredia na deti v rámci faktorov ovplyvňujúcich syndróm naučenej bezmocnosti. Do výskumu sme postupne pridali aj výsledky týchto žiakov po prvom polročnom vysvedčení, ale aj po návrate do škôl po prvej vlne korony.

Výsledky prvákov ma však donútili zamyslieť sa opäť. Je potrebná prevencia ešte pred nástupom do prvého ročníka - preto vznikla knižka (Ne)pokojný slimáčik Slávko - 5 prvkov duševnej pohody, ktorá je určená .pre dospelých a deti. Na spoločné čítanie, rozprávanie. Okrem rozprávkových príbehov, obsahuje aj slová určené len pre dospelých. Aby sa dozvedeli typy a námety ako deti ale i seba úspešne chrániť pred naučenou bezmocnosťou a urobiť všetko preto aby ich dieťa zažilo duševnú pohodu a životnú spokojnosť.