V médiach

Článok "Pri vytváraní zdravého vzťahu detí k jedlu musia spolupracovať rodičia aj učitelia" s redaktorkou Simonou Bagovou pre magazín Menučka.sk


Článok "Naučená bezmocnosť verzus naučený optimizmus" s redaktorkou Kristínou Majerovou pre online časopis Mama a ja 


Rozhovor o naučenej bezmocnosti a knižke "(Ne)spokojný slimáčik Slávko - 5 prvkov duševnej pohody" s Gabrielou  Bachárovou pre www.ahojmama.sk 


Článok "Keď veríme, že už nikdy nebude lepšie" s redaktorkou Soňou Sedláčkovou pre týždenník Nový čas pre ženy číslo 9, február 2023 


Článok "Ako nás naše silné a slabé stránky z detstva dobehnú v dospelosti? A poznáte naučenú bezmocnosť?" pre online magazín 40plus


Téma naučená bezmocnosť u detí v teleráne spolu s doc. PhDr. Evou Poliakovou, CSc.


Rozhovor o naučenej bezmocnosti a mojej pripravovanej knižke "(Ne)spokojný slimáčik Slávko - 5 prvkov duševnej pohody" s Jarkou z OZ Otvorené náručie 


Článok "Deti a naučená bezmocnsoť" v časopise Balans 

Marec 2022


Príspevok v odbornom časopise "Mládež a spoločnosť" ročník XXVIII 1/2022 

Z výskumu: Liliková, L.: Syndróm naučenej bezmocnosti


Rozhovor o pripravovanej knižke s cieľom prevencie naučenej bezmocnosti s Marcelou Pospíchalovou

pre projekt Rodič ľavou zadnou 


Rozhovor o výsledkoch výskumných esejí na tému naučená bezmocnsoť pre časopis Zdravie

Rozhovor na tému "Naučení bezmocní" s redaktorkou Dášou Balogovou, nájdete aj v printovej verzií časopisu Zdravie február 2022


Článok "Naučená bezmocnosť vz. depresia" pre online magazín 40 plus


Rozhovor syndróme naučenej bezmocnosti s Katarínou Kostkovou pre televíziu Ružinov 


Rozhovor o mne ako "Mamičke týždňa" pre Čo dokáže mama


Rozhovor o vzniku knižky "Dvaja malí smetiari" pre Čo dokáže mama