V médiach

Rozhovor o naučenej bezmocnosti a mojej pripravovanej knižke "(Ne)spokojný slimáčik Slávko - 5 prvkov duševnej pohody" s Jarkou z OZ Otvorené náručie 


Článok "Deti a naučená bezmocnsoť" v časopise Balans 

Marec 2022


Príspevok v odbornom časopise "Mládež a spoločnosť" ročník XXVIII 1/2022 

Z výskumu: Liliková, L.: Syndróm naučenej bezmocnosti


Rozhovor o pripravovanej knižke s cieľom prevencie naučenej bezmocnosti s Marcelou Pospíchalovou

pre projekt Rodič ľavou zadnou 


Rozhovor o výsledkoch výskumných esejí na tému naučená bezmocnsoť pre časopis Zdravie

Rozhovor na tému "Naučení bezmocní" s redaktorkou Dášou Balogovou, nájdete aj v printovej verzií časopisu Zdravie február 2022


Článok "Naučená bezmocnosť vz. depresia" pre online magazín 40+


Rozhovor syndróme naučenej bezmocnosti s Katarínou Kostkovou pre televíziu Ružinov 


Rozhovor o mne ako "Mamičke týždňa" pre Čo dokáže mama


Rozhovor o vzniku knižky "Dvaja malí smetiari" pre Čo dokáže mama